مسیر سبز امید

آرزو
نویسنده : نوراله جوانشیری - ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢٢

یا به اندازه آرزوی خودت تلاش کن یا به اندازه تلاش خود آرزو کن.


comment نظرات ()
اشتباه
نویسنده : نوراله جوانشیری - ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢٢

حق دارید هر قدر اشتباه کنید ولی حق ندارید یک اشتباه را دو بار تکرار کنید.


comment نظرات ()
بت بزرگ
نویسنده : نوراله جوانشیری - ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢٢

بت بزرگ مفاهیم کهنه ومشرکانه است که به جای پیروزی وشادی فقر وشکست را نصیب ما می کند ابراهیم زمان خویش باشیم.


comment نظرات ()
دوستان
نویسنده : نوراله جوانشیری - ساعت ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢٢

دوستان بزرگ همچون کوه هستند هر چه از آنها دور می شویم عظمت آنها نمایان تر میشود.


comment نظرات ()
یادها
نویسنده : نوراله جوانشیری - ساعت ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢٢

یادها فراموش نخواهند شد حتی به اجبار ودوستی ها ماندنی اند حتی باسکوت


comment نظرات ()
بخشش
نویسنده : نوراله جوانشیری - ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢٢

دیگران راببخش نه به خاطر اینکه آنها ارزش بخشیدن را دارند، بلکه به این خاطر که شما لیاقت آزادی را دارید.با عشق تمامی غیر ممکن ها ممکن میشود.


comment نظرات ()
رحمت خدا
نویسنده : نوراله جوانشیری - ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢٢

باران رحمت خدا همیشه می بارد .تقصیر ماست که کاسه هایمان را بر عکس گرفته ایم.


comment نظرات ()
یاد دوستان
نویسنده : نوراله جوانشیری - ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢٢

دکتر علی شریعتی:من ادعا نمی کنم که همیشه به یاد آنهایی که دوستشان دارم هستم اما ادعا می کنم حتی در لحظاتی هم که بیادشان نیستم دوستشان دارم.


comment نظرات ()
← صفحه بعد